LAW LIBRARY

 

LAW LIBRARY


      
       Книгарня          

 "Науково-практична та навчальна література"


Знайдено: 26


Зразки процесуальних документів. Посібник. (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Випуск 1).: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2016. — 190 c.

А. М. Бірюкова,  С. О. Куринська, Л.Л.Лазебний, О. Г. Яновська

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 94.00
[ Замовити ]
Плевако Ф. Н. Речи : в 2 т. / Репринтное издание. Т. 1 : 392 с.; Т. 2 : 464 c.: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2015. — 856 c.

Скидка 20% при заказе 3-х и более экземпляров

Приобрести издание в Киеве можно на книжном рынке «Петровка» (ряд 44 место 9)

Издание содержит репринт сборника, в который вошли самые примечательные речи выдающегося адвоката и непревзойденного судебного оратора Федора Никифоровича Плевако, отобранные для публикации им самим еще при жизни. Тексты разных периодов более чем сорокалетней адвокатской практики признанного гения слова тщательно подготовлены к печати его ближайшими сотрудниками. <...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 540.00
[ Замовити ]
Акція! Третя книжка - за півціни! (Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту, Цивільнi процесуальні документи, Зразки процесуальних документів.).: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2014. — 488 c.

Майже 350 процесуальних документів у трьох посібниках!

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 149.00
[ Замовити ]
Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: Посібник: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2013. — 160 c.

Посібник містить зразки процесуальних документів захисту, що відповідають положенням Кримінального процесуального кодексу України 2012 р., зокрема скарги  під час досудового розслідування на бездіяльність слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,<...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 68.00
[ Замовити ]
Цивільнi процесуальні документи. видання третє, перероблене: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2013. — 168 c.

...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 54.00
[ Замовити ]
Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 р.: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2012. — 48 c.

Видання містить офіційний текст Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» станом на 15 серпня 2012 р.

Видання споряджене постатейним змістом.

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 12.00
[ Замовити ]
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2012. — 1432 c.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – Т. 1 : 768 с. ; Т. 2 : 664 с.

[ Детальна iнформацiя ]
Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2010. — 1152 c.

Посібник містить варіанти відповідей на екзаменаційні питання до складання усного іспиту для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Викладено наріжні питання законодавства України на основі діючих нормативних актів та практики їх застосування. Матеріал упорядкований для тих, хто готується до складання адвокатських іспитів, придатний для використання як довідковий практикуючими юристами у професійній діяльності .

[ Детальна iнформацiя ]
Складання адвокатських іспитів: CD збірник. 2008 р.: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2010. — 1200 c.

Посібник підготовлено згідно з Програмою складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженою Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури України при Кабінеті Міністрів України Протокол від 01...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 60.00
[ Замовити ]
Організаційно-правові основи діяльності поліції швеції (порівняльно-правовий аналіз): Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2010. — 180 c.

У монографії на основі комплексного аналізу організаційно-пра­вової побудови та механізму діяльності поліції Швеції роз­ро­блено практичні пропозиції та рекомендації з удосконалення органі­за­цій­но-структурної побудови, соціально-правової орієнтації та меха­ні­зму реалізації компетентності ОВС. Висвітлено також основи орга&...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 28.00
[ Замовити ]
Правова охорона териротій та об'єктів природно-заповідного фонду України: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2010. — 236 c.

У посібнику розглянуто процес формування законодавчих основ про охорону територій та об'єктів природно-заповідного фонду України з найдавніших часів до наших днів, виділяються етапи цього процесу і дається їхня наукова характеристика. Здійснено аналіз поняття, особливостей правового режиму і правової охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, досліджується інститут державного управління як елемент правової охорони цих територій та об&...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 28.00
[ Замовити ]
Участь в адміністративному судочинстві України субє'ктів владних повноважень (правові засади, підстави та форми): Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2010. — 475 c.

У монографії досліджено виникнення, розвиток й сутність сучасного вітчизняного адміністративного судочинства, розглянуто існуючі концепції адміністративного процесу. Увага приділена таким визначальним для новітнього адміністративного процесуального права поняттям та категоріям, як публічно-правові відносини, суб’єкт владних повноважень, публічна адміністрація, публічна діяльність.
[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 38.00
[ Замовити ]
Прокурорський нагляд в Україні: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2009. — 175 c.

У посібнику висвітлені сучасні данні з прокурорского нагляду – навчальної дисципліни, міжгалузевої правової науки. Пропонуються загальні теоретико-правові засади прокурорського нагляду в Україні, історія та перспективи його розвитку, механізми забезпечення прав та свобод громадян, інтересів держави через призму прокурорського нагляду, функції органів прокуратури, види актів прокурорського реагування, тощо. Важливе місце у посібнику займають специфіка здійснення прокурорського нагляду за його галузями відповідно до наказів Генерального прокурора України.
[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 28.00
[ Замовити ]
Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практична та навчальна література.  Армаш Н. О., Бандурка О. М., Басов А. В., Басова Ю. Ю., Бевзенко В. М., Берлач А. І., Галунько В. В., Ганзенко О. О., Гридасов Ю. В., Гуржій Т. О., Джагупов Г. В., Дубко Ю. В., Кашкаров О. О., Коломоєць Т. О., Комзюк А. Т., Конопльов В. В., Кузніченко С. О., Литвинов О. М., Лютіков П. С., Мельник Р. С., Миколенко О. І., Остапенко Т. А., Пономаренко Г. О., Пригуза П. Д., Прудивус О. В., Сінєльнік Р. В., Чмут С. В., Юшкевич О. Г., Яценко В. П., — К.: Видавництво "Прецедент", 2009. — 860 c.

Першооснову науково-практичного коментаря утворює процесуальна наука, завдяки методологічному інструментарію якої сформульовано такі поняття як “процес”, “стадії”, “провадження”, “процесуальні правовідносини”, &...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 100.00
[ Замовити ]
Адміністративна юстиція в Україні. Навчальний посібник / За ред. А. Т Комзюка: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2009. — 198 c.

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 28.00
[ Замовити ]
Реалізація потерпілим диспозитивності у кримінальному судочинстві України: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2009. — 175 c.

 У монографії комплексно розглядаються проблеми визначення меж диспозитивності у реалізації потерпілим процесуальних прав у кримінальному судочинстві України, сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення Кримінально-процесуального кодексу України.<...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 28.00
[ Замовити ]
Конституційне право України: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2009. — 342 c.

У цьому підручнику системно висвітлено основні положення курсу “Конституційне право України”: питання загальної теорії конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини і громадянина, форм безпосереднього народовладдя та організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування.
[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 40.00
[ Замовити ]
Форми Кримінально-процесуальних докементів: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2009. — 192 c.

Розрахований на дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Може бути корисний для викладачів та студентів юридичних навчальних закладів при підготовці та проведенні практичних занять з навчальних курсів «Кримінальний процес України», «Методика складання кримінально-процесуальних документів&...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 28.00
[ Замовити ]
Цивільний процес: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2008. — 252 c.

Колектив авиорів :

А. В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська, Н. Л. Бондаренко, О. М. Трач, С. І. Царенко

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 32.00
[ Замовити ]
Цивільне право: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2008. — 456 c.

Колектив аавторів :

Ю. В. Білоусов, С. Д. Гринько, С. В. Лозінська, С. В. Нижний, М. О. Стефанчук, Р. О. Стефанчук, Ж. Л. Чорна, Н. І. Чудик-Білоусова, С. Ф. Домбровський, В. А. Ватрас, А. М. Зулінський, В. І. Нагнибіда,

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 34.00
[ Замовити ]
Фінансове право україни: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2008. — 442 c.

Л. К. Воронова

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 48.00
[ Замовити ]
Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство.. Посібник. (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Випуск 12).: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2008. — 160 c.

 

Мироненко Н. М., Штефан С. М., Виноградова О. І.

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 19.00
[ Замовити ]
Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська діяльність. Правила адвокатської етики.. Посібник. (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Випуск 2).: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2008. — 216 c.

Т. В. Ворфоломеєва, С. В. Гончаренко

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 38.00
[ Замовити ]
Адміністративний процес України: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2007. — 536 c.

У посібнику на основі аналізу чинного національного законодавства та здобутків процесуально-правової науки розкриваються основні поняття, зміст, особливості та правове регулювання адміністративного процесу. Проаналізовано закономірності становлення та розвитку вітчизняного інституту адміністративної юстиції, сутність та систему правових інститутів адміністративного процесуального права. Розкрито зміст стадій адміністративного процесу, їх особливості та суб&...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 48.00
[ Замовити ]
Господарське право України: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2006. — 320 c.

...

[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 32.00
[ Замовити ]
Господарський процес України: Науково-практична та навчальна література.   — К.: Видавництво "Прецедент", 2006. — 140 c.

Посібник містить матеріали навчального курсу з господарського процесуального права України. Висвітлено всі основні інститути господарського процесу, всі чинні законодавчі акти наведено в останній редакції. Матеріал викладено у вигляді схем, що дозволяє ефективно засвоїти значний масив законодавчого матеріалу та осмислити теоретичні основи.
[ Детальна iнформацiя ]


Цiна: 16.00
[ Замовити ]


 
 
Замовлення

© 2005-2010 LAW LIBRARY, Web design&programming - LOM