LAW LIBRARY

 

LAW LIBRARY


      
       Умови опублікування наукових статей          
1. Для публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові роботи. Гонорари авторам не сплачуються.
2. Рукопис подається в електронному вигляді  на електронну пошту редакції 3318171@ukr.net в форматі .doc, .rtf, odt.
3. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку сторінки. Текст рукопису повинен відповідати структурній схемі:
  • назва (по центру сторінки),
  • наступний рядок: прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, посада, місце роботи повністю (якщо авторів декілька для кожного з авторів, відомості наводяться за вищезгаданим зразком).
4. Відповідно з вимогами ВАК Міносвіти України кожна наукова стаття повинна містити такі розділи:
  • постановка проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • виділення невирішеної проблеми;
  • мета наукової статті;
  • результати дослідження;
  • висновки та пропозиції, резюме та ключові слова.
Текст резюме і ключові слова подаються після основного тексту статті перед списком джерел трьома мовами (українською, російською, англійською). Перед текстом резюме наводяться російською  та англійською мовами прівзище, іеіціали (в англійському перекладі - тільки ім'я) автора, назва статті. Не слід використовувати розривів сторінок, розділів тощо.
Максимальний осяг статті - 20 000 знаків разом із пробілами. Більший обсяг узгоджується окремо.
Фото автора у форматі .jpg, .tif - обов'язково.
5. Використані джерела подаються загальним списком в кінці рукопису в порядку посилань у тексті (а не в алфавітному порядку) мовою оригіналу відповідно до діючого стандарту бібліографічного запису. Увага: кількість джерел не може бути більше 16-ти. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, напр. [2, 234], де 2 – номер джерела у списку, 234 – номер сторінки у джерелі. 
6. В статтю можуть вноситися зміни редакційного характеру без згоди автора (авторів ).
7. Остаточне рішення про публікацію виносить Вчена Рада Академії адвокатури України.
8. Після затвердження статті до друку автору надсилається рахунок на сплату вартості 8 примірників журналу із вміщеною статтею на загальну суму 480 (чотириста вісімдесят) грн. Поміщення статті – після оплати рахунку. 8 примірників журналу надсилаються на домашню адресу автора поштою в день виходу відповідного числа журналу в світ. (Автори інколи запитують, чому вони мають викуповувати якусь кількість примірників. Наше ставлення до таких запитань: Якщо автор не хоче купити і роздати журнал із своїм твором колегам, у вчену раду, бібліотеку ВНЗ і іншим зацікавленим читачам, - твір нічого не вартий.)
9. Рукопис статті супроводжується рецензією та відомостями про авторів:
·        ПІБ
·        Місце роботи
·        Посада
·        Науковий ступінь, звання
·        Начальний заклад
·       Тема дисертаційного дослідження
·        Науковий керівник
·        Індивідуальний податковий номер
·        Контактна інформація:
Домашня адреса -
Телефон робочий -
Телефон мобільний -
Електронна пошта -
 
 
 
Замовлення

© 2005-2010 LAW LIBRARY, Web design&programming - LOM