LAW LIBRARY

 

LAW LIBRARY


      
       Детальна iнформацiя          

  Зразки процесуальних документів. Посібник. (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Випуск 1). : Науково-практична та навчальна література. 2016 рiк.

Видавець: Видавництво "Прецедент", 2016 рiк.


А. М. Бірюкова,  С. О. Куринська, Л.Л.Лазебний, О. Г. ЯновськаЗмiст:


I. Складання цивільних процесуальних документів
1. Заява про забезпечення позову або заява про забезпечення доказів у цивільній справі.
2. Заява про перегляд заочного рішення або заява про видачу судового наказу чи скасування судового наказу.
3. Заява у справі окремого провадження.
4. Позовна заява про визнання правочину недійсним.
5. Позовна заява про захист особистих немайнових прав.
6. Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно.
7. Позовна заява про захист права інтелектуальної власності.
8. Позовна заява з спору щодо забезпечення виконання зобов'язань.
9. Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди).
10. Позовна заява щодо порушення умов договорів лізингу або найму (оренди).
11. Позовна заява щодо порушення умов договорів позики або позички.
12. Позовна заява з спору за недоговірними зобов'язаннями.
13. Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.
14. Позовна заява з спору, що виник із спадкового права.
15. Позовна заява з спору, що виник із особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї.
16. Позовна заява у спорі, що виник із майнових прав та обов'язків подружжя й інших членів сім'ї.
17. Позовна заява про захист житлових прав (визнання права користування жилим приміщенням, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням тощо).
18. Позовна заява про захист права власності на земельну ділянку або права користування земельною ділянкою.
19. Позовна заява про захист трудових прав (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості з заробітної плати, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням трудових прав тощо).
20. Апеляційна або касаційна скарги на рішення суду у цивільній справі.
21. Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України у цивільній справі.
22. Заява до Європейського суду з прав людини у цивільній справі.


II. Складання процесуальних документів у господарських та адміністративних справах
1. Позовна заява про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.
2. Позовна заява про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб'єктів господарювання.
3. Відзив на позовну заяву про скасування реєстрації суб'єкта господарської діяльності.
4. Позовна заява про захист права власності та інших майнових прав суб'єкта господарювання.
5. Позовна заява про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
6. Позовна заява про визнання господарського договору недійсним або про розірвання господарського зобов'язання.
7. Заява про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом.
8. Претензія зі спору, що виник із договору перевезення чи з договору про надання послуг зв'язку, чи із договору, заснованого на державному замовленні.
9. Позовна заява з спорів, пов’язаних з захистом авторського права та суміжних прав або з захистом права на знаки для товарів і послуг, чи з захистом права на винаходи.
10. Позовна заява про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору.
11. Відзив на позовну заяву у господарській справі.
12. Апеляційна або касаційна скарга на рішення господарського суду.
13. Відзив на апеляційну або касаційну скаргу на рішення господарського суду.
14. Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України.
15. Заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення господарського суду, або зміну способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.
16. Адміністративний позов щодо оскарження рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.
17. Адміністративний позов щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.
18. Адміністративний позов про визнання нечинним акту ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій).
19. Заява про забезпечення доказів або заява про забезпечення адміністративного позову.
20. Апеляційна або касаційна скарга на рішення адміністративного суду.
21. Заява про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України.
22. Заява про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в адміністративній справі.


III. Складання процесуальних документів в кримінальному провадженні та процесуальних документів щодо адміністративних правопорушень
1. Скарга на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
2. Заява потерпілого про кримінальне правопорушення.
3. Цивільний позов у кримінальному провадженні.
4. Скарга на постанову про закриття кримінального провадження.
5. Заява про відвід слідчому, судді або присяжному.
6. Клопотання під час досудового розслідування про зміну юридичної кваліфікації, або про закриття провадження, або про проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій тощо.
7. Скарга на рішення слідчого про відмову у задоволенні клопотання.
8. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, або угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
9. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
10. Клопотання під час підготовчого провадження про зміну підсудності або про зміну запобіжного заходу.
11. Клопотання під час судового розгляду про залучення експерта або про допит свідків.
12. Клопотання про визнання доказу недопустимим.
13. Зауваження на журнал судового засідання.
14. Апеляційна скарга на вирок суду або на ухвалу суду.
15. Касаційна скарга на вирок суду.
16. Заперечення на апеляційну скаргу або касаційну скаргу в кримінальному провадженні.
17. Клопотання про перегляд судового рішення Верховним Судом України.
18. Клопотання про помилування.
19. Клопотання в справі про адміністративне правопорушення про перекваліфікацію діяння або про призначення експертизи.
20. Апеляційна скарга на постанову суду в справі про адміністративне правопорушення.
21. Заперечення на апеляційну скаргу в справі про адміністративне правопорушення.
22. Заява до Європейського суду з прав людини у кримінальній справі.70Х100 1/16

Обсяг — 190 сторiнок

Цiна: 94.00 [ Замовити ]
 
 
Замовлення

© 2005-2010 LAW LIBRARY, Web design&programming - LOM